Dr Milena Jaremek członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

19 października 2023 r. dr Milena Jaremek, z Katedry Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, Wydziału Biologii Środowiskowej, została powołana jako przedstawiciel organizacji pozarządowych na członka III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przy Wicepremierze, Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

dr Milena Jaremek UP w LublinieRada Dialogu z Młodym Pokoleniem (RDzMP) powstała z inicjatywy Wicepremiera
i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Profesora Piotra Glińskiego, jako odpowiedź na postulaty środowisk młodzieżowych.

Rada jest ustawowym organem dialogu pomiędzy przedstawicielami władz publicznych a reprezentantami młodego pokolenia Polaków oraz organem opiniodawczo – doradczym Wicepremiera, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Rada została powołana w 2019 roku, a jej kadencja trwa 2 lata.

duża grupa ludzi na zdjęciuW ramach RDzMP działają zespoły problemowe, które opracowują tematy i kwestie wpływające na działalność Rady. Głównymi zadaniami RDzMP są m.in.: wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce; organizacja konkursu na Młodzieżowego Delegata RP na Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ; obejmowanie patronatem akcji społecznych podejmowanych przez młodzież; wspieranie działalności młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego; wybieranie przedstawicieli polskiej młodzieży do udziału w forach debat międzynarodowych.

Wręczenie aktów powołania członkom Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem III kadencji odbyło się podczas Pierwszego Posiedzenia Plenarnego w dniu 27 października 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. 

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcia: Adrian Cieszkowski, Bartłomiej Kosiński