Dr hab. Michał Świeca prof. uczelni redaktorem w czasopiśmie Antioxidants

Miło nam poinformować, że dr hab. Michał Świeca prof. uczelni, pracownik Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii został redaktorem specjalnego wydania czasopisma Antioxidants (IF 5,014).

Więcej informacji dostępnych na stronie: Antioxidants – special_issues