Miło nam poinformować, że dr Michał Gondek z Katedry Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycny Weterynaryjnej otrzymał nagrodę Prezesa Oddziału PAN dla Młodych Naukowców za Najlepszą Pracę Naukową Opublikowaną w 2020 r.

Nagroda została przyznana za publikację pt.: Badania nad surowiczym proteomem i odpowiedzią immunologiczną u świń doświadczalnie zarażonych Trichinella spiralis, T. britovi i T. pseudospiralis. 

Serdecznie gratulujemy!

Polska akademia Nauk Oddział w Lublinie
Zobacz