Dr Klaudiusz Szczepaniak, adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych UP w Lublinie, na antenie Radia Lublin opowiedział o jesiennej aktywności kleszczy.

Radio Lublin z dn. 6 października 2021 r. (do odsłuchania czas od 1:05 oraz od 2:26)
Zobacz