Miło nam poinformować, że dr Izabela Jośko z Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin została powołana na redaktor gościnną specjalnego wydania czasopisma “Environmental Pollution”.

Tytuł wydania specjalnego to: Emerging pollutants and their effects on plants: Present and future challenges, and their solutions.

Czasopismo Environmental Pollution (Wydawnictwo: Elsevier) posiada IF = 8,071; CiteScore= 10,8,  100 pkt. i przypisane jest do dyscyplin rolnictwo i ogrodnictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne.

Redaktorzy gościnni: Dr Manzer H. Siddiqui, Prof. Leonardo Fernandes Fraceto, Dr. Vijay P. Singh, Dr. Jose R. Peralta-Videa, Dr. Izabela  Jośko (Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, UP Lublin)

Link do wydania specjalnego
Zobacz