Dział Nauki z przyjemnością informuje, że dr inż. Paulina Kęska, adiunkt na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, została laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w dziedzinie nauk rolniczych – dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Stypendystów wyłoniono spośród 1719 wniosków. Stypendia Ministra otrzymało zaledwie 215 młodych naukowców reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe
i artystyczne.

Dr  Paulina Kęska pracuje w Zakładzie Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego. Jej opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Joanna Stadnik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

[ informacja na stronie MEiN ]

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu stypendialnego udziela Dział Nauki:
Paweł Litwińczuk
Tel. 0 81 445 65 99
e-mail: