Miło nam poinformować, że dr inż. Magdalena Toporowska oraz dr Beata Ferencz z Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Wydziału Biologii Środowiskowej zostały powołane na redaktorki gościnne w czasopiśmie „International Journal of Environmental Research and Public Health”.

Aktualny IF czasopisma wynosi 3,390, 70 pkt MEiN.

Tematem numeru specjalnego jest „The Phenomenon of Toxin-Producing Cyanobacterial Blooms and Their Impact on Aquatic Organisms, Ecosystems, and Human Health”. Problematyka dotyczy głównie czynników środowiskowych (klimatycznych, hydrologicznych itd.) wpływających na powstawanie zakwitów sinic w wodach powierzchniowych; monitorowania toksycznych zakwitów sinic; metabolitów i ich produktów przemian w środowiskach wodnych; biologii, ekologii i monitoringu organizmów wodnych żyjących w ekosystemach dotkniętych zakwitami sinic oraz wpływu cyjanotoksyn i innych metabolitów cyjanobakterii na organizmy i ekosystemy wodne jak i zdrowie człowieka.

Strona numeru specjalnego
Zobacz

Serdecznie gratulujemy!