Dr inż. Łukasz Kopiński z Katedry Zarzadzania i Marketingu o opowiada  rozwoju nowoczesnego rolnictwa w naszym kraju, poprzez szeroko pojętą cyfryzację tej gałęzi gospodarki. 

zdj: TVP3 LUBLIN
TVP3 LUBLIN, Program "Między Wisłą i Bugiem" 28.01.2022 r. (czas od 23:02)
Zobacz