Miło nam poinformować, że dr inż. Łukasz Kopiński z Katedry Zarządzania i Marketingu (Wydział Agrobioinżynierii), dołączył do Grupy Roboczej do Spraw Sztucznej Inteligencji (GRAI) w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako specjalista cyfryzacji w rolnictwie.

Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) została utworzona z myślą o wskazaniu działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych.

Więcej informacji na temat Grupy na stronie rządowej
Zobacz

Dr inż. Łukasz Kopiński jest również biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w zakresie: cyfryzacji procesów technologicznych, rozwiązań chmurowych i innych cyfrowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), uczeniu maszynowym (ML) oraz internecie rzeczy (IoT) wdrażanych w rolnictwie i ogrodnictwie oraz rozwija startup (RibesTech.com).

Serdecznie gratulujemy!