Niezmiernie miło nam poinformować, że dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk (Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii) oraz dr hab. Anna Jakubczyk, prof. uczelni (Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) zostały powołane na redaktorki gościnne w czasopiśmie Pathogens. Aktualny IF czasopisma wynosi 3,492, 100 pkt MEiN. 

Link do strony czasopisma
Zobacz

Tematem numeru specjalnego jest „Eliminacja drobnoustrojów chorobotwórczych przez związki naturalne i syntetyczne”. Ponadto, tematyka numeru specjalnego obejmuje  możliwość wykorzystania nowych związków naturalnych jako konserwantów w produktach spożywczych i kosmetycznych. Wraz z rosnącą świadomością szkodliwego wpływu związków syntetycznych (np. ksenobiotyków) na zdrowie, rośnie zainteresowanie zdrową żywnością i kosmetykami naturalnymi. Obecnie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i kosmetycznym podejmowane są starania o wyeliminowanie konserwantów syntetycznych na rzecz naturalnych.

Serdecznie gratulujemy!