Dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk laureatką I miejsca w plebiscycie “Wspólna zielona przyszłość”

Dr inż. Izabela Podgórska-Kryszczuk z Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) zajęła I miejsce w ogólnopolskim plebiscycie ekologicznym „Wspólna Zielona Przyszłość” w kategorii: Badania naukowe. Prace doktorskie za propozycję ekologicznej metody ograniczania wzrostu grzybów fitopatogennych przez drożdże.


Plebiscyt organizowany był przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
„Wspólna zielona przyszłość” to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce, której celem było wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody.

Więcej o plebiscycie przeczytać można na stronie internetowej:

ekoplebiscyt.uksw.edu.pl
Zobacz