Dr inż. Hubert Szczerba laureatem programu Bekker NAWA

Z przyjemnością informujemy, że projekt pt. „System-level engineering of a succinic acid-producing platform based on the non-model bacterium Enterobacter aerogenes LU2 (ENTERO4SA)” przygotowany przez dr Huberta Szczerbę z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) otrzymał finansowanie w ramach programu Bekker NAWA.

W tegorocznej edycji programu spośród 355 kandydatów finansowanie otrzymało jedynie 77 stypendystów.

Roczne badania będą prowadzone w Narodowym Centrum Biotechnologii w Madrycie (CNB-CSIC) w Systems Biotechnology Lab. Opiekunem naukowym po stronie CNB będzie jeden ze światowych liderów w zakresie biologii syntetycznej oraz systemowego modelowania metabolizmu biokatalizatorów bakteryjnych Prof. Juan Nogales.

Celem projektu jest przeprowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi systemowej inżynierii metabolicznej i biologii syntetycznej oraz zaawansowanych technik edycji genomu pod kątem optymalizacji produkcji, ważnego z punktu widzenia wykorzystania przemysłowego, kwasu bursztynowego.

Warto zaznaczyć, że zaplanowane badania są kontynuacją badań prowadzonych przez dr Huberta Szczerbę w Berkeley Lab na University of California, Berkeley (USA) w ramach programu ETIUDA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Bekker NAWA jest jednym z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego głównym celem jest wsparcie mobilności międzynarodowej naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych na całym świecie.