Dr inż. Ewelina Zielińska Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu

15 kwietnia 2021r r. dr inż. Ewelina Zielińska z Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii zaprezentowała wykład „Owady w żywieniu człowieka – norma czy szaleństwo?” w ramach Seminarium Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Seminaria te odbywają się cyklicznie i są kierowane przede wszystkim do studentów, ale są otwarte i uczestniczą w nim także pracownicy uczelni. Wykładowcami są wybitne postacie nauki oraz praktycy przybliżający badania i osiągnięcia naukowe. W ramach seminariów poruszane są ważne i interesujące tematy, które mogą kształtować postawy młodych ludzi.