15.05.2023 r. dr inż. Damian Zieliński, adiunkt w Katedrze Etologii Zwierząt i Łowiectwa na Wydziale Nauko Zwierzętach i Biogospodarki znalazł się wśród 49 osób wyróżnionych w pierwszej liście rankingowej konkursu na małe granty otwarcia „MINIATURA 7” Narodowego Centrum Nauki. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 45 144.00 zł, a tytuł projektu brzmi: „Ocena stresu przewlekłego u wybranych gatunków węży hodowlanych utrzymywanych w środowisku o różnym stopniu wzbogacenia sensorycznego (rack system vs. biotopowe terrarium)


Para heterodonów, fot. dr inż Damian Zieliński

W toku realizowania projektu badane będą cztery gatunki gatunki węży: heterodon zachodni, pyton królewski, wąż zbożowy oraz boa dusiciel. Badania zostaną przeprowadzone w ramach współpracy z polskimi hodowlami tych gatunków.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Osoby zainteresowane ubieganiem się o środki w ramach konkursu „MINIATURA 7” zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Działu Nauki

Mgr inż. Katarzyną Dziki-Michalską

e-mail:

tel. 081 445 69 70
Składanie wniosków możliwe jest do 31 lipca 2023 r.