Miło nam poinformować, że dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni oraz dr inż. Małgorzata Sierocka z Katedry Biochemii i Chemii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii zostały powołane na redaktorki gościnne specjalnego wydania czasopisma Foods­ pt. „Bioactive Research of Phytochemicals Derived from Edible Plants and Fungi.

Czasopismo posiada 100 pkt MEiN, natomiast aktualny IF wynosi 4,350 (2020).

Informacja od redaktorów gościnnych
Zobacz

Więcej informacji o Special Issue znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/Phytochemicals_Edible_Plants_Fungi