Uchodźcy z Ukrainy będą mieli mieli możliwość kształcenia się na kilkudziesięciu znajdujących się w naszej ofercie dydaktycznej kierunkach studiów – informuje dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki.  

lubelski.pl
Zobacz