Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Mirosława Chwil, prof. uczelni oraz dr hab. Renata Martaszek-Gawron, prof. uczelni z Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydziału Biologii Środowiskowej zostały redaktorami numeru specjalnego Phytochemicals – Occurrence, Metabolism and Biological Importance (IF 2,603) czasopisma Agronomy.

Serdecznie gratulujemy!

Ulotka informacyjna
Zobacz