Dr hab. Marta Dec

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków,
tel: +48 81 445-69-65
e-mail:

Charakterystyka dotycząca zainteresowań naukowych bądź prowadzonych badań

  1. Mikrobiologia weterynaryjna
  2. Bakteriologia – bakterie niechorobotwórcze i patogenne
  3. Probiotyki

 

Publikacje

  1. Dec M., Stępień-Pyśniak D., Puchalski A., Hauschild T., Pietras-Ożga D., Ignaciuk S., Urban-Chmiel R. Biodiversity of Ligilactobacillus salivarius strains from poultry and domectic pigeons. Animals 2021, 11, 972. 
  2. Turchi B, Dec M, Bertelloni F, Winiarczyk S, Gnat S, Bresciani F, Viviani F, Cerri D, Fratini F. Antibiotic Susceptibility and Virulence Factors in Escherichia coli from Sympatric Wildlife of the Apuan Alps Regional Park (Tuscany, Italy). Microb. Drug Resist. 2019, 25, 772-780.