Dr hab. Marian Flis, prof. uczelni z Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa opowiada o behawiorze zwierząt w okresie zimowym. 

polsatnews.pl z dn. 14.11.2021 r. (22:24, wypowiedź od 23:43)
Zobacz