Dr hab. Marian Flis, prof. uczelni o powrocie niedźwiedzi na Lubelszczyznę

Po kilkudziesięciu latach na Lubelszczyznę powróciły niedźwiedzie brunatne. Dr hab. Marian Flis, prof. uczelni z Zakładu Gospodarki Łowieckiej wyjaśnia przyczyny tego zjawiska.

(czas wypowiedzi – 1:45)

Radio Lublin z dn. 12.07.2021
Zobacz
gazeta.pl z dn. 13.07.2021 r.
Zobacz