Miło nam poinformować, że dr hab. Marek Bieńko, prof. uczelni, dr hab. Radosław P. Radzki, prof. uczelni oraz dr Sylwia Szymańczyk z Katedry Fizjologii Zwierząt (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) zostali redaktorami wydania specjalnego czasopisma Animals pt. “Comparative Animal Nutrition Metabolism”.

Aktualna punktacja czasopisma: współczynnik wpływu („IF”) 2.752 i 100 pkt MEiN.

Problematyka numeru specjalnego dotyczy m.in. badań nad procesami dostarczania i pozyskiwania pokarmu, trawienia i wchłaniania składników odżywczych zarówno u zwierząt domowych, jak i dzikich; żywienia w kontekście przeciwdziałania cukrzycy, otyłości, chorobom kości i neurodegeneracyjnym; interakcji składników odżywczych z genami i mikroflorą przewodu pokarmowego.

Więcej informacji na stronie wydania specjalnego
Zobacz

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką numeru specjalnego do zgłaszania publikacji.

Termin nadsyłania manuskryptów: 31 grudnia 2022 r.