Miło nam poinformować, że dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. uczelni oraz dr Kamila Rachwał z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii zostały powołane na redaktorki gościnne w czasopiśmie „Molecules”. Aktualny IF czasopisma wynosi 4,411, 100 pkt MEiN.

Tematem numeru specjalnego jest „Bioactive Ingredients in Foods: A Challenging Journey to Bioefficacy”. Problematyka dotyczy związków bioaktywnych w produktach spożywczych oraz szeroko pojętych procesów przetwarzania i przechowywania żywności, które wpływają na ich biologiczną aktywność.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie numeru specjalnego
Zobacz

Serdecznie gratulujemy!