Miło nam poinformować, że dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni z Katedry Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej z Wydziału Biologii Środowiskowej został nagrodzony President’s Medal Brytyjskiego Stowarzyszenia Parazytologów.

13 kwietnia br., podczas konferencji British Society for Parasitology Spring Meeting, która odbyła się na University of Edinburgh Profesor Grzybek otrzymał odznaczenia dla młodych naukowców w dziedzinie parazytologii. Zarząd BSP docenił dorobek naukowy, interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań, oraz współpracę międzynarodową Laureata.

Wręczenie medalu odbyło się podczas sesji plenarnej w McEwan Hall na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie prof. Grzybek wygłosił wykład pt: „Biomonitoring and long-term studies on sylvatic rodents in Poland – the good, the bad and the effort” przedstawiając swoje długoletnie badania nad rolą gryzoni w przenoszeniu patogenów stanowiących zagrożenie dla zwierząt i ludzi.


Od lewej: Prof. Maciej Grzybek, Prof. Colin Sutherland prezydent BSP, Dr Susan Wyllie nagrodzona BSP Wright Medal,  Prof Joanne Hamilton vice-prezydent BSP.

Brytyjskie Towarzystwo Parazytologiczne powstało w 1962 w Wielkiej Brytanii i skupia ponad 800 członków z różnych części globu. Każdego roku Stowarzyszenie organizuje dwa spotkania, wiosenne i jesienne oraz szereg szkoleń i warsztatów. Dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni jest aktywnym członkiem BSP od 2011. Był współorganizatorem Spring Meeting na University of Nottingham i dwukrotnie otrzymał BSP Student’s Travel Award.