Miło nam poinformować, że dr hab. Łukasz Jarosz, prof. uczelni został powołany na redaktora gościnnego specjalnego wydania czasopisma Agriculture – “Effects of Nutrition Quality on the Health, Productivity, and Performance of Livestock”

Czasopismo „Agriculture” obecnie posiada IF=2,925 oraz 100 pkt i przypisane jest do następujących dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia oraz znajduje się w bazie Journal Citation Reports.

Więcej informacji o Special Issue na stronie: https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/Anutrition_agriculture

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 30 listopada 2022 r.