Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni, dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni oraz dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni z Katedry Ochrony Roślin zostały zaproszone do pełnienia funkcji Redaktora Gościnnego w wydaniu specjalnym wydawnictwa Horticulturae.

Celem zeszytu specjalnego jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie diagnozowania, monitorowania i sygnalizacji chorób i szkodników roślin oraz wdrażania nowoczesnych metod ich zwalczania w uprawach ogrodniczych.

Aktualny Impact Factor czasopisma wynosi 2,331.

strona zeszytu specjalnego
Zobacz

Serdecznie gratulujemy!