Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni z Zakładu Inżynierii Eksploatacji Maszyn Wydziału Inżynierii Produkcji została koordynatorem międzynarodowego projektu realizowanego w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

W ramach wymiany Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Universität für Bodenkultur Wien) wspólnie realizują projekt pt. „Mikronizowany błonnik z łuski owsianej jako dodatek do pieczywa wysokobłonnikowego bezglutenowego i pszennego – wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne i funkcjonalne”.

Miło nam także poinformować, że projekt otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w wysokości 24 700,00 zł.

W skład zespołu badawczego wchodzą: dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni, prof. dr hab. Dariusz Dziki, dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni, dr inż. Beata Biernacka, dr Regine Schönlechner, mgr Rumina Rumler ora mgr Sofia Speranza.

Serdecznie gratulujemy!

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowania projektów realizowanych w ramach wymiany bilateralnej zapraszamy do kontaktu z Biurem Wymiany Akademickiej:

Maria Moroniak

tel. 81 445 6236

Ogłoszenia o aktualnych naborach można znaleźć w aktualnościach strony "Współpraca międzynarodowa"
Zobacz