Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Dominik Szwajgier, prof. uczelni oraz dr inż. Ewa Baranowska-Wójcik z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii zostali powołani na redaktorów gościnnych w wydaniu specjalnym w czasopiśmie Nutrients.

Aktualna punktacja czasopisma: współczynnik wpływu („IF”) 5,717 i 140 pkt MEiN.

Tytuł numeru specjalnego to “The Role of Functional Foods and Ingredients in Mental Disorders and Brain Disease”: https://www.mdpi.com/journal/nutrients/special_issues/functional_foods_mental_brain

https://www.mdpi.com/journal/nutrients/instructions

Problematyka numeru specjalnego dotyczy roli żywności funkcjonalnej jak również indywidualnych składników żywności w interwencji żywieniowej w przypadku dysfunkcji i chorób centralnego układu nerwowego, w szczególności w profilaktyce chorób mózgu.

Serdecznie gratulujemy!