Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Dariusz Kowalczyk, prof. uczelni z Katedry Biochemii i Chemii Żywności został członkiem Kolegium Redakcyjnego (Editorial Board) czasopisma Food Hydrocolloids (IF= 9.147, 140 pkt) wydawanego przez Elsevier.
Food Hydrocolloids - Editorial Board
Zobacz

Food Hydrocolloids publikuje oryginalne i innowacyjne badania dotyczące charakterystyki, właściwości użytkowych i zastosowań materiałów hydrokoloidowych (polisacharydy i białka) w produktach spożywczych.

Serdecznie gratulujemy!