Populacja gawronów zmniejszyła się o blisko 60% w skali kraju – alarmuje dr hab. Ignacy Kitowski, prof. uczelni z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt, podkreślając, że ma to ścisły związek ze złym stanem środowiska. Profesor Kitowski monitoruje populację tych ptaków od ponad 30 lat. Obok gawronów wiele zagrożonych gatunków flory i fauny trafiło już do “Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych”, publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Tym bardziej cieszy fakt, że to gawrony znalazły ostoję w chełmskiej cementowni. Jednocześnie profesor Kitowski przestrzega przed nieumiejętnym pozbywaniem się gniazd gawronów. 

radiobonton.pl z dn. 25.01.2022 r.
Zobacz
architekturaibiznes.pl z dn. 02.02.2022 r.
Zobacz
krasnik.naszemiasto. pl z dn. 14.02.2022 r.
Zobacz
kurierlubelski.pl z dn. 14.02.2022 r.
Zobacz