O ważnej roli raka szlachetnego – samoregenerującego się i pełniącego rolę czyściciela – w ekosystemach wodnych opowiadają dr Marek Nieoczym oraz dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt. 

TVP3 LUBLIN, Na Wschód od Wisły - Krajobrazy Wodą Pisane - Wody Polskie Zapraszają ( czas od 01:44)
Zobacz