Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt prowadzi na Roztoczu badania behawioru pliszki żółtej, a szczególnie jej zdolności do mimetyzmu, czyli upodabniania się do otoczenia. 

"Radio Lublin" z dn. 31.08.2021 r.
Zobacz