Miło nam poinformować, że dr hab. Elżbieta Harasim, prof. uczelni została powołana na redaktora gościnnego specjalnego wydania czasopisma Agriculture – “Soil Science and Plant Cultivation in Organic Farming”.

Redaktorami gościnnymi są również dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
oraz dr hab. Jarosław Stalenga, prof. IUNG-PIB .

Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, znajduje się w bazie Journal Citation Reports.

Czasopismo „Agriculture” obecnie posiada IF=2,925 (2020) oraz 100 pkt i przypisane
jest do następujących dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 20 września 2022 r.

Więcej informacji o Special Issue na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/soil_plant_organic_farming

Informacja od redaktorów gościnnych: organic farming, biodiversity, soil fertility, non-chemical methods of plant protection, yield quality, organic crop management, cropping systems design; organic vs. conventional system, economic efficiency of organic farms, innovative solutions for organic farming