Miło nam poinformować, że dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni oraz dr Sylwia Sowa zostały powołane na redaktorów gościnnych specjalnego wydania czasopisma Agriculture – „Germplasm Resources Exploration and Genetic Breeding of Crops”.

Czasopismo „Agriculture” obecnie posiada IF=2,925 (2020) oraz 100 pkt i przypisane jest do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo oraz technologia żywności i żywienia. Koszt publikacji wynosi 1800 CHF.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 20 października 2022 r.

Więcej informacji o Special Issue na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/crops_germplasm_breeding

Słowa kluczowe: crop genetics, genetic diversity, crop adaptability, crop improvement, genotyping, germplasm resources, molecular markers, phenotyping, plant breeding, prebreeding, QTL

ulotka informacyjna (.pdf / 123 kB)
Zobacz