Dr hab. D. Góral oraz dr hab. D. Kowalczyk redaktorami w czasopiśmie “Coatings”

Dr hab. Dariusz Góral, pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji oraz dr hab. Dariusz Kowalczyk, pracownik Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii zostali powołani na redaktorów gościnnych specjalnego wydania czasopisma Coatings — “Advances in Biodegradable Packaging, Bioedible Films, and Coatings for Food”.

Czasopismo „Coatings” obecnie posiada IF= 2,436 oraz 100 pkt. i przypisane jest m. in. do następujących dyscyplin: inżynieria mechaniczna, technologia żywności i żywienia, inżynieria lądowa i transport, inżynieria chemiczna.

Serdecznie zapraszamy do publikowania wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 31 lipca 2022 r.