Miło nam poinformować, że dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP został powołany na redaktora gościnnego specjalnego wydania czasopisma Foods – ” Frontiers in the Application of Bioactive Milk Proteins and Alternative/Unconventional Sources of Proteins in Food”. Drugim redaktorem gościnnym jest Prof. Jelena Miocinovic z University of Belgrade, Serbia.

Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, znajduje się w bazie Journal Citation Reports.

Czasopismo „Foods” obecnie posiada IF=4,350 (2020) oraz 100 pkt i przypisane jest do następujących dyscyplin: nauki farmaceutyczne; nauki o zdrowiu; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 30 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o Special Issue ” Frontiers in the Application of Bioactive Milk Proteins and Alternative/Unconventional Sources of Proteins in Food”:

mdpi.com
Zobacz
informacja od redaktorów gościnnych
Zobacz