Miło nam poinformować, że dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni został powołany do Rady Redakcyjnej (Editorial Board) czasopisma International Dairy Journal  — jednego z najlepszych czasopism naukowych związanych z mleczarstwem na świecie:

International Dairy Journal - Rada Redakcyjna
Zobacz

Czasopismo wydawane jest w języku angielskim przez Elsevier. Znajduje się również w bazie Journal Citation Reports. Głównym edytorem jest Prof. Thom Huppertz (Koninklijke Friesland Campina NV Innovation Centre Wageningen, Wageningen, Netherlands).

Czasopismo „International Dairy Journal” obecnie posiada IF=3,032 (2020) oraz 100 pkt MEiN i przypisane jest do następujących dyscyplin: technologia żywności i żywienia; nauki farmaceutyczne; rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; zootechnika i rybactwo.

International Dairy Journal (IDJ) publikuje znaczące postępy w nauce i technologii mleczarskiej w formie artykułów badawczych i krytycznych recenzji, które są istotne dla międzynarodowej społeczności mleczarskiej. Czasopismo zwraca szczególną uwagę na badania stosowane i ich powiązania z przemysłem mleczarskim.

Więcej informacji o czasopiśmie International Dairy Journal
Zobacz