Grupa naukowców z 16 krajów (z Europy: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia, Ukraina, Włochy; z Azji: Chiny), wśród których znalazł się dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przeprowadziła badania dotyczące przygotowania przedsiębiorców i ich pracowników (w mniejszych i większych firmach) do bezpiecznej produkcji żywności podczas pandemii COVID-19.

Artykuł dotyczący tego badania „Covid-19 pandemic effects on food safety – Multi-country survey study” ukazał się w „Food Control” 2021 r., vol. 122 (IF 4,258, 140 pkt MEiN, Q1), czasopiśmie z czołówki tzw. listy filadelfijskiej (19/139 z dyscypliny technologia żywności i żywienia). Został zauważony i skomentowany przez zagraniczny portal internetowy News-medical.net z siedzibą w Australii (Sydney) i Wielkiej Brytanii (Manchester).

https://www.news-medical.net/news/20210405/Research-surveys-hygiene-practices-in-food-supply-chains-during-COVID-19-pandemic.aspx

Portal/Hub News Medical działa od 2004 r. Jest ważnym ośrodkiem przekazującym w otwartym dostępie teksty z zakresu medycyny i nauk przyrodniczych. Ma spore zasięgi (268000 polubień na Facebooku, 12000 followersów na Twitterze i 374000 członków). Sam portal odnotowuje rocznie ponad 50 mln odsłon.

https://www.news-medical.net/medical/about

Badanie przeprowadzono w 825 (w tym 36 polskich) zakładach produkujących żywność w początkowym okresie pandemii, od maja 2020 r. do sierpnia 2020 r. Dotyczyło procesu dostaw i produkcji żywności, sprzedaży detalicznej i hurtowej, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Badanie polegało na ankiecie dostępnej on-line w lokalnym języku firmy.

Na czele zespołu stał prof. Ilija Djekic oraz prof. Igor Tomasevic (obecnie profesor wizytujący UP w Lublinie) z Uniwersytetu w Belgradzie. W przeprowadzonym badaniu stwierdzono m.in., że zaawansowanie systemów bezpieczeństwa żywności wpływa na reakcję na pandemię COVID-19; świadomość i higiena personelu są najważniejszymi atrybutami w walce z COVID-19; sprzedawcy detaliczni są ogniwem łańcucha dostaw żywności najbardziej dotkniętym pandemią wirusa COVID-19; natomiast mniej niż połowa firm uczestniczących w badaniu ma jakiekolwiek plany awaryjne na wypadek pandemii.

Autorami artykułu „Covid-19 pandemic effects on food safety – Multi-country survey study” są: Ilija Djekic, Aleksandra Nikolić, Mirza Uzunović, Aluwé Marijke, Aijun Liu, Jiqin Han, Mladen Brnčić, Nada Knežević, Photis Papademas, Katerina Lemoniati, Franziska Witte, Nino Terjung, Maria Papageorgiou, Kyriaki G. Zinoviadou, Antonella Dalle Zotte, Erica Pellattiero, Bartosz G. Sołowiej, Raquel P.F. Guiné, Paula Correia, Aleksandra Sirbu, Liliana Vasilescu, Anastasia Semenova, Oksana A. Kuznetsova, Urška Vrabič Brodnjak, Mirian Pateiro, Jose Manuel Lorenzo, Andriy Getya, Tetiana Kodak, Igor Tomasevic.