Miło nam poinformować, że w dniach 1 lipca -15 listopada 2021 r. pracownicy Katedry Ochrony Roślin:
dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni – kierownik oraz dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni i dr Marek Kopacki – wykonawcy, realizowali zadanie z zakresu edukacji ekologicznej EkoEdu UP. Projekt realizowany był przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW) oraz JM Rektora UP w Lublinie, prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka. Całkowita kwota finansowania wynosiła 20 443,07 zł.

Projekt miał na celu podnoszenie świadomości młodzieży oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych producentów rolnych z zakresu celów i zadań ekologicznej produkcji roślinnej funkcjonującej zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej jako szansy dla poprawy jakości środowiska przyrodniczego i zdrowia środowiskowego człowieka m.in. przez promocję produktów ekologicznych. Działania te były podyktowane wprowadzeniem przez Unię Europejską (UE) nowej polityki rolnej „Europejskiego Zielonego Ładu”, która wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego między innymi poprzez edukację z tego zakresu.

Odbiorcy zadania z zakresu edukacji ekologicznej EkoEdu UP skorzystali nie tylko z zajęć teoretycznych o treściach typowo proekologicznych, ale także chętnie uczestniczyli w warsztatach: uczniowie szkół ponadpodstawowych w zakładaniu szwedzkich ogrodów ziołowych, a działkowcy w budowie domków dla owadów zapylających. Dla młodzieży i nieprofesjonalnych producentów, osoby odpowiedzialne za realizację projektu, przygotowali, a następnie rozdali samouczki „Proekologiczny Działkowiec” i „Proekologiczny Młody Człowiek” dzięki, którym uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu niechemicznych metod ochrony roślin.

W ranach projektu przeprowadzono również edukację profesjonalnych producentów z zakresu najnowszej wiedzy dotyczącej proekologicznej produkcji ogrodniczej w połączeniu z warsztatami na temat zasad dobrej praktyki ogrodniczej w zakresie działań proekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod niechemicznych i uprawy roślin cechujących się wartościowych składem chemicznym i odżywczym jako roślin alternatywnych w płodozmianie.

Zapewne takie wydarzenie w życiu każdego uczestnika jeszcze bardziej zwróciło uwagę na podejmowanie i przestrzeganie proekologicznych zachowań w ogrodzie, na działce i w szeroko rozumianej produkcji roślinnej oraz zachęci w najbliższej przyszłości do produkcji i spożywania tylko produktów ekologicznych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom projektu za czynny udział w wykładach i warsztatach, a WFOŚiGW w Lublinie oraz JM Rektorowi za wsparcie finansowe.

Red. Zespół EkoEdu UP