Dr hab. Antoni Grzywna członkiem rady redakcyjnej czasopisma WATER

Miło nam poinformować, Pan dr hab. Antoni Grzywna, pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma WATER.

Więcej informacji na stronie https://www.mdpi.com/journal/water/topic_editors