Miło nam poinformować, że 29 listopada 2021 r. dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni oraz dr Aneta Jarosz-Angowska z Katedry Ekonomii i Agrobiznesu Wydziału Agrobioinżynierii wystąpiły w charakterze ekspertów w Parlamencie Europejskim i zabrały głos w debacie Komisji  ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI – Committee on Agriculture and Rural Development) poświęconej porównaniu ekonomicznej wydajności, rentowności i konkurencyjności w sektorze rolno-spożywczym krajów Unii Europejskiej oraz ocenie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych UE na arenie międzynarodowej w odniesieniu do głównych światowych producentów i eksporterów.

Dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni oraz dr Aneta Jarosz-Angowska uczestniczyły w Panelu I poświęconym dyskusji nad integracją aspektów środowiskowych i społecznych w kontekście konkurencyjności na rynku unijnym i międzynarodowym, zaprezentowały wyniki swoich badań i odpowiadały na pytania parlamentarzystów europejskich.

Całą debatę obejrzeć można na stronie multimedialnej Parlamentu Europejskiego
Zobacz