Miło nam poinformować, że dr hab. Aldona Sobota, prof. UP oraz dr inż. Piotr Zarzycki zostali powołani na redaktorów gościnnych specjalnego wydania czasopisma Foods – ” Grain Foods Processing and Nutrition: Cereal, Wheat, Noodles, and Other Gluten Products”.

Trzecim redaktorem gościnnym jest dr hab. Agnieszka Nawrocka z Instytutu Agrofizyki PAN, Lublin

Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, znajduje się w bazie Journal Citation Reports.

Czasopismo „Foods” obecnie posiada IF=4,350 (2020) oraz 100 pkt i przypisane jest do następujących dyscyplin: nauki farmaceutyczne; nauki o zdrowiu; rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 31 października 2022 r.

Więcej informacji o Special Issue na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/Grain_Nutrition_Cereal_Wheat_Noodles_Other_Gluten_Products

Informacja od redaktorów gościnnych: Grain_Nutrition_Cereal_Wheat_Noodles_Other_Gluten_Products