Dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni z Katedry Ochrony Roślin podkreśla potrzebę powrotu do naturalnych środków ochrony roślin. 

"Radio Lublin" z dn. 22.09.2021 r.
Zobacz