Miło nam poinformować, że dr Grażyna Kowalska i dr hab. Radosław Kowalski, prof. Uczelni zostali powołani na redaktorów gościnnych specjalnego wydania czasopisma International Journal of Environmental Research and Public Health.

Tytuł wydania specjalnego – „Food Contaminants and Risk Assessment

Czasopismo „International Journal of Environmental Research and Public Health” posiada IF=3,390 oraz 140 pkt i przypisane jest do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne. Koszt publikacji wynosi 2500 CHF.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni, których badania naukowe związane są z tematyką wydania specjalnego. Prace można nadsyłać do 15 lutego 2023 r.

Link do wydania specjalnego:

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Contaminants_Risk

Słowa kluczowe: agricultural products, food, residues of plant protection products, mycotoxins, heavy metals, radioactive elements, nitrates, dioxins, polychlorinated biphenyls, polycyclic aromatic hydrocarbons, heterocyclic aromatic amines, acrylamide, biological contamination, antibiotics, environmental contamination, risk assessment