Miło nam poinformować, że dr Anna Nowaczek z Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) została redaktorką gościnną w wydaniu specjalnym czasopisma “Antibiotics”.

Tytuł wydania specjalnego to “Bacteriophage Therapy: Recent Developments and Applications of a Renaissance Weapon”. Aktualny IF czasopisma wynosi 4,639.

Serdecznie gratulujemy!

Strona wydania specjalnego
Zobacz