Dr Agnieszka Komor, z Katedry Zarządzania i Marketingu przy Wydziale Agrobioinżynieri, została zaproszona do udziału w warsztatach przyszłości realizowanych w ramach prac nad Polityką rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy.

Polityka rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy to dokument strategiczny opisujący model rozwoju lokalnej gospodarki oraz priorytetowe kierunki działań, wartości i zasady, którymi będzie się kierować Warszawa. Spotkania odbyły się 4 i 9 listopada 2022 r. w Warszawie, miały charakter burzy mózgów, wymiany poglądów i doświadczeń przy wykorzystaniu metody pracy FutureS Thinking.

W proces opracowania dokumentu zaangażowane jest szerokie grono partnerów i interesariuszy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Konfederacji Lewiatan, Unii Metropolii Polskich, Polskiego Funduszu Rozwoju, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiego Towarzystwa Studiów na Przyszłością, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz warszawskiego samorządu.


Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli scenariusze Warszawy przyszłości, rozmawiali o trendach wpływających na rozwój Warszawy i rysowali jej przyszłe wizje. Dyskusje i kreatywne zadania pozwoliły sformułować pierwsze założenia Polityki. Planowane jest przeprowadzenie kolejnych warsztatów, a także indywidualnych i zogniskowanych wywiadów. Etap badawczy podsumuje otwarta debata. Planowany termin przyjęcia dokumentu to wrzesień 2023 r.