W ubiegłą niedzielę 21 sierpnia 2022 odbyły się  Dożynki w Miączynie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stanisława Grześko – starostę zamojskiego oraz Ryszarda Borowskiego – wójta gminy Miączyn.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali: dr hab. Teresa Wyłupek, adiunkt w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Agrobioinżynierii oraz absolwenci Wydziału Agrobioinżynierii, obecnie pracownicy WIORiN w Lublinie.

Pracownicy WIORiN w Lublinie jako absolwenci Uczelni dzielili się wiedzą merytoryczną oraz tajnikami morfologii i biologii rolniczych roślin uprawnych. Ponadto zachęcali uczestników do podjęcia edukacji w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


fot. Magdalena Sykut
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie