Projekt „Dostępny UPL”– nr  POWR.03.05.00-00-A002/21

Uprzejmie informujemy że w ramach realizacji projektu „Dostępny UPL”- nr POWR.03.05.00-00-A002/21 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: pracujące lub studiujące w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie mają możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologicznych oraz prawnych.

Porady odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00 do 31.10.2023 r.

Wsparcie realizowane będzie w sposób indywidualny zależnie od potrzeb każdej osoby zgłaszającej się do korzystania ze wsparcia psychologicznego lub prawnego. Każdy uczestnik wsparcia ma możliwość skorzystania z porad prawnych oraz psychologicznych w nieokreślonej liczbie godzin.

Porady będą udzielane zgodnie z zasadą poufności rozmów z zachowaniem pełnej anonimowości.

W celu skorzystania z porad psychologicznych lub prawnych należy dokonać zgłoszenia:

telefonicznie pod numerem telefonu: 81 445 65 40, 668-342-221
e-mailowo: lub
lub osobiście pok. 210  Collegium Agronomicum (Agro II) ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje na stronie projektu
Zobacz