Dostęp testowy do SciFlow – narzędzia do edycji i automatycznego formatowania tekstu

Narzędzie SciFlow służy do edycji i automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku. Upraszcza przepływ pracy związanej z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu skrócenie czasu komunikacji i wyeliminowanie frustracji związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych. SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem.

Dostęp będzie aktywny do dnia 20 czerwca br.

Poniżej spersonalizowany link do SciFlow dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  https://www.sciflow.net/up-lublin

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy, użytkownicy powinni otworzyć w/w stronę i utworzyć konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.

W dniu 23 maja br. o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie instruktażowe wprowadzające w użytkowanie platformy.

Link do spotkania bez konieczności wcześniejszej rejestracji:

https://us02web.zoom.us/j/7543221492?pwd=emRjTTluWStVMjRRR3ZpMUFMNFNiQT09

Spotkanie zostanie nagrane i udostępnione w późniejszym czasie.

Serdecznie zapraszamy!