Informujemy, że dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został uruchomiony dostęp testowy do bazy Funding Institutional, w okresie od 22 maja do  19 czerwca 2023 roku.

Jest to baza, która daje dostęp do informacji na temat wszystkich aktualnych konkursów grantowych organizowanych przez ponad 5 500 fundatorów na całym świecie. Dzięki temu czas potrzebny na pozyskiwanie funduszy na badania może się znacznie skrócić. Każdego dnia w bazie można znaleźć ponad 16 000 aktywnych konkursów grantowych z całego świata, zarówno od prywatnych fundatorów, organizacji non-profit, jak i fundatorów rządowych. Uczelnia może również dodawać do bazy swoje wewnętrzne granty.

Funding Institutional pozwala na:

  • znalezienie w jednym miejscu aktywnych konkursów grantowych organizowanych przez ponad 5 500 fundatorów z całego świata, w tym: NCN, NCBiR, NAWA, FNP, MEiN. Można znaleźć następujące informacje: tytuł, krótki opis, maksymalna kwota finansowania, link do strony www, na której jest ogłoszony konkurs, obszary badawcze, jakie wspiera dany konkurs grantowy,
  • wyszukiwanie dostępnych konkursów grantowych na podstawie słów kluczowych,
  • znalezienie konkursów grantowych dla aplikanta zgodnie z jego narodowością, krajem aktywności badawczej, stopniem zaawansowania naukowego lub stopniem naukowym,
  • sugerowanie dostępnych konkursów grantowych na podstawie profilu naukowca w bazie Scopus,
  • dodawanie wewnętrznych (uczelnianych) możliwości finansowania badań,
  • analizowanie profilu fundatora – baza zawiera informacje na temat liczby przyznanych grantów, ich wartości oraz obszarów badawczych wspartych przez nie,
  • uzyskanie informacji na temat grantów przyznanych w ciągu przynajmniej ostatnich 10 lat (informacja o przynajmniej Top 10 instytucjach, które uzyskały finansowanie, liczba grantów, ich wartość, obszary badawcze wspierane przez nie).

Więcej informacji będzie można uzyskać na bezpłatnym szkoleniu online z bazy Funding Institutional.

Link do nagrania

Passcode: er%j4D#6

Prezentacja ze spotkania
Zobacz

Z baz mogą korzystać pracownicy naszej uczelni w ramach sieci UP oraz zdalnie po zalogowaniu się do sieci uczelnianej z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

– Aby korzystać z Funding Institutional, należy najpierw zalogować się do konta Elsevier lub je założyć.
– Konto Elsevier posiadają użytkownicy innych produktów Elsevier dostępnych na uczelni w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN): ScienceDirect, Scopus oraz SciVal. W tej sytuacji do logowania w Funding Institutional można wykorzystać ten sam login i hasło.
– Jeżeli Państwo nie posiadają konta, proszę wykorzystać funkcję „Create Account”.

Będziemy wdzięczni za opinie i uwagi, które można przesyłać na adres .

Serdecznie zapraszamy do testowania.