Dostęp do E-NORM

Informujemy, że z dniem 20.02.2024 r. dostęp do e – norm dla pracowników, doktorantów i studentów UP w Lublinie będzie realizowany wyłącznie na miejscu za pośrednictwem specjalnie wyznaczonych do tego komputerów stacjonarnych na terenie Biblioteki Głównej w pomieszczeniach Informatorium ( I p. ) oraz Czytelni ( II i III p.)

Dostęp do norm poprzez aplikację Systemu Zarządzania Normami nie będzie już możliwy ze względu na brak możliwości aktualizacji aplikacji oraz brak zapewnienia wymogów bezpieczeństwa wyznaczonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Nie będzie obowiązywać już formularz rejestracyjny do konta zarządzającego normami.

 

Zasady korzystania z norm drukowanych pozostają bez zmian. Z norm drukowanych można korzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni po wcześniejszym zamówieniu dokumentu poprzez katalog komputerowy. Zabronione jest kopiowanie lub skanowanie norm.

Zapraszamy do korzystania z zasobów na terenie Biblioteki Głównej UP w Lublinie.